Σας ενημερώνουμε, ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμη η νέα έκδοση (ver. 14.0.0) του προγράμματος Tax System 5

Σας ενημερώνουμε, ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμη η νέα έκδοση (ver. 14.0.0) του προγράμματος Tax System 5. Η αριθμοδότηση των εκδόσεων των εφαρμογών μας αλλάζει από φέτος και πλέον το πρώτο ψηφίο θα αναφέρεται στο έτος της έκδοσης. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει συνοπτικά τις ακόλουθες αλλαγές:

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014

Τα έντυπα της Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α. και της Ανάλωσης Κεφαλαίου είναι διαθέσιμα μέσα από την κατηγορία Φ.Π.Α και Φορολογίας Εισοδήματος αντίστοιχα, με τις παρακάτω λειτουργίες.

Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ (Φ1):

 • Δυνατότητα αντιγραφής από τις περιοδικές δηλώσεις του Οικ. Έτους 2013
 • Υπολογισμός της δήλωσης
 • Αυτόματη υποβολή στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ.
 • Εκτύπωση της δήλωσης σε λευκό χαρτί Α4

Έντυπο Ανάλωσης Κεφαλαίου :

 • Δυνατότητα αντιγραφής από το έντυπο Ε1
 • Υπολογισμός διαθέσιμου υπόλοιπου
 • Εκτύπωση του Πίνακα Ανάλωσης σε λευκό χαρτί Α4

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

 • Υποβολής Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης (Κ.Φ.Α.) μέσω της φόρμας στην σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. Η συγκεκριμένη δυνατότητα απευθύνεται για όσους Υπόχρεους υπέβαλλαν την δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος χειρόγραφα.
 • Προσθήκη ενημέρωσης για τους Αγρότες με υποχρέωση τήρησης βιβλίων
  • Προσθήκη επιλογής περιηγητή (browser) για την σύνδεση με την Γενική Γραμματεία. Επιλέγοντας από το μενού Παράμετροι > Παράμετροι Σύνδεσης με την Γ.Γ.Π.Σ. μπορείτε να επιλέξετε σύνδεση με Internet Explorer ή Mozilla Firefox.
   Σημείωση : Λόγω των συχνών αλλαγών της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας προτείνεται η επιλογή «Αυτόματη επιλογή προγράμματος.»