Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμη η έκδοση 4.45.0 της εφαρμογής. 

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμη η έκδοση 4.45.0 της εφαρμογής. 

Η νέα έκδοση αποδεικνύει για μια ακόμη φόρα την άμεση ανταπόκριση στις αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας και του Κ.Φ.Α.Σ με την έγκυρη ενημέρωση των εφαρμογών Λογιστικής Διαχείρισης της σειράς EXTRA. Οι βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε συνδυασμό με την προσθήκη νέων υποσυστημάτων, καλύπτουν πλήρως νέες υποχρεώσεις όπως η τήρηση Αρχείου Ηλεκτρονικού Φακέλου ή Διατήρηση Ιστορικότητας Συντελεστών Απόσβεσης Παγίων  ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούν τον χρόνο εργασίας σε διαδικασίες ενημέρωσης όπως οι νέοι Συντελεστές Απόσβεσης με την Μαζική Διαδικασία Ενημέρωσης Κανόνων Απόσβεσης. 

Αναλυτικά, οι αλλαγές που περιέχονται στη νέα έκδοση είναι οι εξής: 
ΝΕΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 

Με την νέα έκδοση της εφαρμογής προστέθηκε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα διαχείρισης των αρχείων του «Ηλεκτρονικού Φακέλου», η υποχρέωση τήρησης του οποίου απορρέει από τον Ν.4093/2012 και την Αρ.Πρωτ.:  Δ15Α 1095320 ΕΞ 2013 και αφορά τις διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από την 1/1/2013 και μετά. 

Η δημιουργία των ειδικά γραμμογραφημένων αρχείων που περιλαμβάνονται στον Ηλεκτρονικό Φάκελο, πραγματοποιείται  αυτόματα  από την εφαρμογή χωρίς να απαιτείται καμία παραμετροποίηση από τον χρήστη με 3 πολύ απλά βήματα:


 1. Επιλογή από το μενού της εφαρμογής της εκτύπωσης που θα συμπεριληφθεί στον Ηλεκτρονικό Φάκελο (π.χ Γενικό Ημερολόγιο)
 2. Ορισμός των παραμέτρων υπολογισμού της εκτύπωσης και «Προβολή» της εκτύπωσης
 3. Τέλος, επιλέγοντας «Ηλ. Φάκελος» από την μπάρα  εργαλείων  δημιουργείται και αποθηκεύεται το αντίστοιχο αρχείο.

Επιπλέον, για την εύκολη παρακολούθηση και διαχείριση του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Φακέλου , έχει δημιουργηθεί η «Διαχείριση Ηλεκτρονικού Φακέλου» στην οποία ο χρήστης έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

 • Παρακολούθηση όλων των εταιρειών Γενικής Λογιστικής
 • Εύκολή Άντλησης Πληροφόρησης  Κατάστασης Ηλεκτρονικού Φακέλου
 • Διαχείριση Περιεχομένου του κάθε Φακέλου
 • Ενδείξεις Φακέλων που παραμένουν σε εκκρεμότητα
 • Αυτόματη Σήμανση Εκτυπώσεων που δεν έχουν ενημερώσει τον Φάκελο
 • Δυνατότητα Αποστολής Ηλεκτρονικού Φακέλου με E-mail στην Εταιρεία – Πελάτη
 • Δυνατότητα Εξαγωγής σε αρχείο .zip
 • Ενημέρωση Χρήστη για τυχόν μεταβολές του περιεχόμενου του Φακέλου

Για να παρακολουθείστε την ηλεκτρονική παρουσίαση της δημιουργίας αρχείων καθώς και Διαχείρισης του Ηλεκτρονικού Φάκελου, πατήστε εδώ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ:  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ν.4110/2013  

Με τον Ν.4110/2013 επήλθαν σημαντικές μεταβολές στους συντελεστές αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τους οποίους θα πρέπει να υπολογιστούν οι αποσβέσεις για την διαχειριστική χρήση 2013 (Οικονομικό Έτος 2014). Για την ενσωμάτωση των παραπάνω μεταβολών υλοποιηθήκαν οι παρακάτω ενέργειες: 

 • Μαζική Διαδικασία Σύνδεσης Κανόνων Απόσβεσης σε Πάγια 

Στην εφαρμογή ενσωματώθηκε μια νέα λειτουργία με την οποία ο χρήστης μπορεί σε πραγματικά ελάχιστο χρόνο να καταχωρήσει μαζικά τον Κανόνα Απόσβεσης που επιθυμεί σε μεγάλο πλήθος παγίων, επιλέγοντας απλά τον Κανόνα και ορίζοντας το σύνολο των παγίων που επιθυμεί να συνδέσει στον Κανόνα. 

Για καταχώρηση νέων Κανόνων Απόσβεσης σε Πάγια, οι οποίοι θα ισχύσουν από την επιλεγμένη χρήση (π.χ 2013,) θα πρέπει να εκτελεστούν οι παρακάτω ενέργειες:

 1. Είσοδος στην εταιρεία με ημερομηνία που ανήκει στην επιθυμητή χρήση (π.χ 31/12/2013 για την χρήση 2013)
 2. Δημιουργία των νέων Κανόνων Απόσβεσης με οποίους πρόκειται να υπολογιστούν οι αποσβέσεις.
 3. Στην φόρμα Κανόνων Απόσβεσης (Παράμετροι - Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού – Κανόνες Απόσβεσης), επιλέγετε τον Κανόνα και την «Σύνδεση Παγίων»
 4. Καταχωρείτε μεμονωμένα ή μαζικά τα Πάγια που επιθυμείτε, επιλέγετε «Σύνδεση» και η καταχώρηση του Κανόνα στα Πάγια έχει ολοκληρωθεί!

Για να παρακολουθείστε την ηλεκτρονική παρουσίαση της Μαζικής Διαδικασίας Σύνδεσης Κανόνων Απόσβεσης, πατήστε εδώ.

 


 • Προσθήκη Ιστορικότητας Κανόνων Απόσβεσης στο σώμα του Παγίου

Με την προσθήκη της νέας καρτέλας «Κανόνες Απόσβεσης» στην Φόρμα του Παγίου, παρέχεται πλέον η δυνατότητα ορισμού Κανόνα Απόσβεσης σε εύρος Χρήσεων και η παρακολούθηση των  διαφορετικών Κανόνες που ίσχυαν ανά χρήση. Με την παραπάνω λειτουργικότητα, διασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων των παρελθουσών χρήσεων  ώστε να είναι εφικτή η ορθή εκτέλεση αναδρομικών εργασιών (π.χ Εκτύπωση Μητρώου, Υπολογισμό Αποσβέσεων κ.τ.λ)

 • Μεταβολές στον Κανόνα Απόσβεσης

Προστέθηκε στον Κανόνα Απόσβεσης η δυνατότητα Κατηγοριοποίησης των Συντελεστών Απόσβεσης σύμφωνα με τις Κατηγορίες NACE rev2 του Ν.4110/2013  ενώ προστέθηκε και η δυνατότητα ορισμού της «Μη διενέργειας αποσβέσεων στις 3 πρώτες χρήσεις». Τέλος, προστέθηκαν οι νέοι Συντελεστές Απόσβεσης  του Ν.4110/2013

στην φόρμα Αναζήτησης Συντελεστών.

Δ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ

Στην νέα έκδοση της εφαρμογής, συνεχίζεται η διαδικασία μεταφοράς εκτυπώσεων στην νέα εξελιγμένη Εκτυπωτική Φόρμα, ώστε να απολαμβάνει ο χρήστης τις μοναδικές δυνατότητες που του παρέχονται σε ακόμη περισσότερες εκτυπώσεις. Οι εκτυπώσεις που μεταφέρθηκαν αναλυτικά:

 • Ισοζύγιο Πελατών – Προμηθευτών
 • Μητρώο Παγίων
 • Μητρώο Διαχείρισης Πάγιου Ενεργητικού
 • Κατάσταση απογραφής
 • Ισολογισμός
 • Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης
 • Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης
 • Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων