Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη η νέα έκδοση (ver. 2.8.0.0) 

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη η νέα έκδοση (ver. 2.8.0.0.) η οποία συνοπτικά περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες αλλαγές:

Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

1.Ενσωμάτωση του προγράμματος ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και σε πολύ μειονεκτική θέση». Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 1000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και σε πολύ μειονεκτική θέση από ιδιώτες επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Για την κάλυψη του παραπάνω νέου προγράμματος δημιουργήθηκαν οι κάτωθι νέες κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων

 • Άνεργοι που ανήκουν σε μειονεκτική θέση
 • Άνεργοι που ανήκουν σε πολύ μειονεκτική θέση
2.Νέα δυνατότητα κεντρικής παραμετροποίησης των «Παροχών». Πιο αναλυτικά δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει ανά παροχή την κεντρική παραμετροποίηση που επιθυμεί έτσι ώστε όταν την εισάγει στην καρτέλα να εμφανίζει αυτόματα αυτήν. Δηλαδή από menu / Παράμετροι / Διαχείριση Λοιπών Αρχείων / Παροχές ο χρήστης μπορεί να ορίσει τον «Τύπο Παροχών» ανά παροχή αφού πρώτα τον δημιουργήσει μέσω του αντίστοιχου button.

Μέσω της στήλης «Παράμετροι» να ορίσει:

 • Τον τρόπο υπολογισμού της παροχής (Σταθερό Ποσό, Με Ποσοστό, Με Δοσολόγιο).
 • Να επιλέξει αν επιθυμεί αν μην υπολογίζεται η παροχή σε περίοδο με μηδενικά μεικτά.
 • Να επιλέξει το ποσό (Μεικτές Αποδοχές, Νόμιμες Αποδοχές, Βασικός Μισθός, Καθαρές Αποδοχές, Συμφωνηθείς Μισθός) πάνω στο οποίο θα υπολογιστεί καθώς και να ορίσει το ποσοστό του εργαζόμενου ή/και του εργοδότη στην περίπτωση παροχής «Με Ποσοστό».
 • Να επιλέξει σε ποια Δώρα και Επιδόματα Αδείας θα υπολογίζεται.
 • Να επιλέξει σε ποια Δώρα και Επιδόματα Αδείας θα υπολογίζεται βάσει της βαρύτητας των περιόδων.
 • Σε παροχές «Με Ποσοστό» δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει ο χρήστης αν επιθυμεί στα Δώρα και Επιδόματα Αδείας να υπολογίζεται με σταθερό ποσό και να ορίσει και το ποσό εργαζομένου ή/και εργοδότη στην περίπτωση που ισχύει το ίδιο σε όλους τους εργαζόμενους που έχουν την συγκεκριμένη παροχή.

3.Νέα δυνατότητα εισαγωγής διαφορετικής παραμετροποίησης σε εργαζόμενο και εργοδότη των λογαριασμών των κρατήσεων που εμφανίζονται στην πίστωση. Πιο αναλυτικά δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να εισάγει διαφορετική παραμετροποίηση (λογαριασμό και περιγραφή λογαριασμού) σε εργαζόμενο και εργοδότη στους λογαριασμούς των κρατήσεων.


ΠΡΟΣΟΧΗ βασική προϋπόθεση ενεργοποίησης της παραπάνω δυνατότητας είναι η επιλογή της παραμέτρου «Παραμ. Κρατ. Εργαζ./Εργοδ.» που υπάρχει ανά εταιρία στο κάτω μέρος του παραθύρου των Παραμέτρων Εταιριών από menu / Παράμετροι. Μετά την επιλογή της παραπάνω παραμέτρου στους Λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής εμφανίζεται ένα νέο tabπου λέγεται «Κρατήσεις Εργαζ. / Εργοδ. Πίστωσης».

4.Εναρμόνιση της γραμμογράφησης του αρχείου πληρωμής μέσω τράπεζας της «Τράπεζας Κύπρου» με την γραμμογράφηση της τράπεζας «Πειραιώς». Πιο αναλυτικά μετά την συγχώνευση των δύο τραπεζών η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε σε αλλαγή της γραμμογράφησης του αρχείου πληρωμής σύμφωνα με την γραμμογράφηση του αρχείου της τράπεζας Πειραιώς. Στην εφαρμογή για την συγκεκριμένη τράπεζα ενσωματώθηκε ένα επιπλέον tab που λέγεται «Επιπλέον Επιλογές» μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει μεταξύ της παλιάς ή της νέας γραμμογράφησης της Τράπεζας Κύπρου.

5.Εναρμόνιση της γραμμογράφησης του αρχείου πληρωμής της τράπεζας «Εμπορικής» μετά την συγχώνευση της από την τράπεζα ALPHA BANK. Πιο αναλυτικά το πεδίο των αριθμών λογαριασμών των εργαζομένων αυξάνεται από 8-ψήφιο σε 15-ψήφιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση όλων των 8-ψήφιων αριθμών λογαριασμών των εργαζομένων σε 15-ψήφιο είτε αυτοί είναι παλιοί εργαζόμενοι είτε νεοπροσληφθέντες.

6.Αλλαγή στην γραμμογράφηση του αρχείου τραπέζης της ALPHA BANK. Πιο αναλυτικά ο «Κωδ. Αριθμός πελάτη» που είναι το 3 οκατά σειρά πεδίο στην γραμμογράφηση του Record Type 0, σύμφωνα με τις οδηγίες της τράπεζας θα εμφανίζεται με μηδενικά και ο αριθμός πελάτη (που μπορεί να είναι είτε 7ψήφιος είτε 8ψήφιος) θα εμφανίζεται στο 11 ο πεδίο «Αρ. πελάτη AlphaNet» του Record Type 0.

7.Νέα δυνατότητα επιλογής εμφάνισης «Συνόλου Μεικτών Αποδοχών» στον Πίνακα Προσωπικού Ε4. Πιο αναλυτικά στην φόρμα επιλογών της εκτύπωσης ενσωματώθηκε μια νέα παράμετρος μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει το σύνολο των μεικτών αποδοχών που θα εμφανιστεί στην εκτύπωση και στο xml αρχείο μεταξύ του «Συμφωνηθεί Μισθού» και του «Νόμιμου Μισθού».

8.Βελτιστοποίηση της φόρμας επιλογών της εκτύπωσης «Βιβλίο Αδειών» με την ενσωμάτωση νέας παραμέτρου «Απόκρυψη Καταβ. Αποδοχών και Αποζ. Αδείας». Πιο αναλυτικά με την επιλογή της παραπάνω νέας παραμέτρου δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να αποκρύπτονται οι τιμές στην εκτύπωση στα αντίστοιχα πεδία.

9.Νέα δυνατότητα «Έλεγχος Υπέρβασης Ωρών» των ωρών υπερωριακής εργασίας. Πιο αναλυτικά στο παράθυρο της Διαχείρισης Εργαζομένων ενσωματώθηκε το button «Έλεγχος Υπέρβασης Ωρών». Μέσω του buttonανοίγει μια φόρμα στην οποία δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να ορίσει:

 • Την επιλογή του ορίου (εξαμηνιαίου ή ετήσιου)
 • Να επιλέξει τις υπερωρίες (μεταξύ της Νόμιμης 40% Ημέρας και των Υπερωριών του Χρήστη) που θα γίνεται ο έλεγχος υπέρβασης ωρών.
 • Να επιλέξει τις Υπερωρίες (μεταξύ Νόμιμης 60% Ημέρας, Κατ' εξαίρεση Ημέρας και 6η Ημέρα Ημέρας) που θα μεταφέρονται οι ώρες πέραν του ορίου.
 • Να εισάγει το Όριο Ωρών (του ετήσιου ή του εξαμηνιαίου ανάλογα με την επιλογή του ορίου)
 • Να επιλέξει διαφορετική παραμετροποίηση είτε ανά ειδικότητα είτε ανά υποκατάστημα.


10.Ενσωμάτωση νέων φίλτρων στην φόρμα επιλογών της εκτύπωσης «Απόδειξη Πληρωμής». Συγκεκριμένα στη φόρμα επιλογών της εκτύπωσης Απόδειξη Πληρωμής που βρίσκεται menu / Εκτυπώσεις / Λογιστηρίου - Εφορίας, στο tab Επιπλέον φίλτρα / Παράμετροι, ενσωματώθηκαν τα πεδία «Απόκρυψη Ημερομηνίας Πληρωμής», «Απόκρυψη Λογαριασμού Τράπεζας», «Ώρες Εβδομαδιαίας Εργασίας», «Εμφ. Συμφ Μισθός Πλήρους Απασχ. Σε Περίπτωση Μερικής», «Εμφάνιση Μηδενικής Ειδ. Εισφ. Αλλ.» και «Με Ανάλυση Ημερομηνιών Ασθενείας/Αδείας».

11.Βελτιστοποίηση του «Συστήματος Διαχείρισης Χρηστών» με την ενσωμάτωση της ενέργειας «Εμφάνιση Συμβάσεων μετά από ενημέρωση» στην εργασία «Συμβάσεις» της ενότητας «Συντήρηση». Πιο αναλυτικά με την αποεπιλογή του συγκεκριμένου δικαιώματος δεν εμφανίζεται το παράθυρο ενημέρωσης των συμβάσεων μετά την είσοδο του χρήστη στην εφαρμογή.

12.Νέα δυνατότητα εισαγωγής email «Κοινοποίησης» στις αποστολές των αποδείξεων πληρωμής ή των μισθοδοτικών καταστάσεων. Πιο αναλυτικά δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής email Κοινοποίησης για τις αποστολές των παραπάνω εντύπων με email. Βασική προϋπόθεση είναι να εισαχθεί το email address Κοινοποίησης από menu / Παράμετροι Προγράμματος.

13.Βελτιστοποίηση της φόρμας επιλογών της «Μισθοδοτικής Κατάστασης» από menu / Εκτυπώσεις / Λογιστηρίου – Εφορίας με την ενσωμάτωση νέας παραμέτρου - φίλτρου «Εμφάνιση εργαζ. με μηδενική μισθοδοσία».

14.Βελτιστοποίηση των πεδίων «Α.Μ. Ι.Κ.Α.» και «Α.Μ.Κ.Α.» με την ενσωμάτωση έλεγχου μοναδικότητας κατά την αποθήκευση της καρτέλας εργαζομένου.

15.Βελτιστοποίηση της φόρμας επιλογών του «Αρχείου Πληρωμής Μέσω Τράπεζας» από menu / Εκτυπώσεις / Πληροφοριακές με την ενσωμάτωση της στήλης «Κωδικός» στο grid των εργαζομένων.

16.Βελτιστοποίηση της εκτύπωσης «Απόδειξη Πληρωμών Προκαταβολών» από menu / Εκτυπώσεις / Λογιστηρίου – Εφορίας με την ενσωμάτωση του πεδίου «Κωδ. Εργαζομένου» στην εκτύπωση.

17.Βελτιστοποίηση της εκτύπωσης «Βεβαίωση Οικογενειακού Επιδόματος» από menu / Εκτυπώσεις / Επιθεώρηση Εργασίας - ΟΑΕΔ με την αντικατάσταση της ημερομηνίας με το λεκτικό «σήμερα» μετά την λέξη «έως».

18.Βελτιστοποίηση της φόρμας «Ληξιάριο Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου» από menu / Εκτυπώσεις / Πληροφοριακές με την ενσωμάτωση νέας παραμέτρου «Ταξινόμηση με Ημερ/νία Λήξης».

19.Ενσωμάτωση του πεδίου «Αποδοχές Υπέρ. 6ης Μέρας» στην λίστα των διαθέσιμων πεδίων της Σχεδίασης Εκτυπώσεων καθώς και της Σχεδίασης Εκτυπώσεων με Προετοιμασία.

20.Βελτιστοποίηση της εκτύπωσης «Βεβαίωση Εργοδότη για Άδεια Μητρότητας» από menu / Εκτυπώσεις / Επιθεώρηση Εργασίας - ΟΑΕΔ βάσει του νέου εντύπου που αναρτήθηκε στο site του ΟΑΕΔ.

21.Βελτιστοποίηση της εκτύπωσης «Μεταθέσεων» από menu / Εκτυπώσεις / Πληροφοριακές με την ενσωμάτωση των πεδίων «Πατρώνυμο», «Α.Μ. Ι.Κ.Α.», «Θέση Εργασίας» και «Μισθός».

22.Ενσωμάτωση των κάτωθι ΚΑΔ Εφορίας στο αντίστοιχο tab στα στοιχεία της εταιρίας

 • 52221106 - Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων
 • 56101103 - Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, με ζωντανή μουσική από ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων, [που υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος
 • 52221903 - Υπηρεσίες Διαχείρισης Ποντοπόρων Πλοίων

23.Ενσωμάτωση των κάτωθι πεδίων στο δεξί κλικ της λίστας εργαζομένων

 • Κωδ. ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ
 • Ειδικότητα ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ
 • Τράπεζα Α
 • Τράπεζα Β
 • Αρ. Λογαριασμού Α
 • Αρ. Λογαριασμού Β
 • ΙΒΑΝ Α
 • ΙΒΑΝ Β
 • Υποκατάστημα
24.Βελτιστοποίηση των «Από Μεταφορά» περιόδων με την ενσωμάτωση των κάτωθι νέων πεδίων.

 • Πρόσθετες Αμοιβές Που δεν προσαυξάνουν Δώρα/Επιδ.
 • Πρόσθετες Αμοιβές Χωρίς Ασφ. Κρατήσεις
 • Πρόσθετες Αμοιβές Χωρίς Ασφ. Κρατήσεις Που δεν προσαυξάνουν Δώρα/Επιδ.
 • Πρόσθετες Αμοιβές Χωρίς Ασφ. Κρατήσεις ΙΚΑ
 • Πρόσθετες Αμοιβές Χωρίς Ασφ. Κρατήσεις ΙΚΑ Που δεν προσαυξάνουν Δώρα/Επιδ.
25.Ενσωμάτωση νέας τιμής «Ι.Κ.Ε.» (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία) στο πεδίο «Νομική Μορφή» στα βασικά στοιχεία της καρτέλας της εταιρίας.

26.Ενσωμάτωση των κάτωθι νέων ομάδων ταμείων

 • 131 - ΙΚΑ - ΑΣΘΕΝΕΙΑ - ΧΡΗΜΑ - ΤΣΜΕΔΕ ΜΕΤΑ '93 - ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ (ΧΩΡΙΣΤΑ ΚΥΤ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ)
 • 131 - ΙΚΑ - ΑΣΘΕΝΕΙΑ - ΧΡΗΜΑ - ΤΣΜΕΔΕ ΜΕΤΑ '93 - ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ (ΧΩΡΙΣΤΑ ΚΥΤ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ)
 • 131 - ΙΚΑ - ΑΣΘΕΝΕΙΑ - ΧΡΗΜΑ - ΤΣΜΕΔΕ ΠΡΙΝ '93 - ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ (ΧΩΡΙΣΤΑ ΚΥΤ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ)
 • 131 - ΙΚΑ - ΑΣΘΕΝΕΙΑ - ΧΡΗΜΑ - ΤΣΜΕΔΕ ΠΡΙΝ '93 - ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ (ΧΩΡΙΣΤΑ ΚΥΤ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ)
 • ΝΑΤ (ΕΛΟΕΝ - ΚΕΑΝ - ΕΣΤΙΑ - ΤΑΠΑΕΝ) (Ρ45 ΡΥΜΟΥΛΚΑ) ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΛΗΡΩΜΑ
 • ΝΑΤ (ΕΛΟΕΝ - ΚΕΑΝ - ΕΣΤΙΑ - ΤΑΠΑΕΝ) (Ρ45 ΡΥΜΟΥΛΚΑ) ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΛΗΡΩΜΑ
 • ΝΑΤ - Ανθυποπλοίαρχος πληρωμή σαν ναύτης επιβ. εργαζομένου
 • ΝΑΤ - Κυβερνήτης Ρ/Κ πληρωμή σαν ναύτης επιβ. εργαζομένου
 • ΝΑΤ - Λιπαντής - Κρατήσεις Μηχ Α - Επιβ. εργαζομένου.
 • ΝΑΤ - Μηχανοδηγού Β - Κρατήσεις Μηχανοδηγού Α
 • ΝΑΤ - ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ (Κρατήσεις επί Βασικού κ' Αποδ. Αδείας)
 • 1239 - ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΟΝΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ, ΣΥΝ/ΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
 • 1239 - ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΟΝΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ, ΣΥΝ/ΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ & ΤΑΠΙΤ (ΠΡΩΗΝ ΤΑΠΕΜ)
 • 197 - ΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ ΜΕ ΤΑΤΤΑ (Ανάλυση Κρατήσεων)
 • ΝΑΤ - Αρχιμηχανικού Γραφείου
 • ΣΟΕΛ - (0 - 3 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)
 • ΣΟΕΛ - (0 - 3 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΜΕ ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 0,5%
 • ΣΟΕΛ - (3 - 6 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)
 • ΣΟΕΛ - (3 - 6 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΜΕ ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 0,5%
 • ΣΟΕΛ - (6 - 8 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)
 • ΣΟΕΛ - (6 - 8 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΜΕ ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 0,5%
 • ΣΟΕΛ - (8 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)
 • ΣΟΕΛ - (8 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΜΕ ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 0,5%
 • ΝΑΤ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ
 • ΝΑΤ
 • ΝΑΤ Μ/Σ-Δ/Ξ 40-250 ΚΟΧ
 • ΝΑΤ Δ/Ξ 1501-3000 ΚΟΧ ΕΝΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
 • ΝΑΤ (ΚΕΑΝ - ΕΛΟΕΝ - ΕΣΤΙΑ - ΤΑΠΑΕΝ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Α
 • ΝΑΤ (ΝΑΤ - ΕΛΟΕΝ - ΚΕΑΝ - ΕΣΤΙΑ - ΤΑΠΑΕΝ - ΤΑΠΚΠΕΝ)
 • ΝΑΤ (ΕΛΟΕΝ - ΚΕΑΝ - ΕΣΤΙΑ - ΤΑΠΑΕΝ) ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΛΗΡΩΜΑ
 • 216 - ΜΑΘΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ Β.Δ. 6.6.1952 ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΑΥΦΕ (ΧΩΡΙΣ ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ)

Β. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1.Ενσωμάτωση των υπολογισμών σε περίπτωση «Αργίας» και «Αναστολής Άσκησης Καθηκόντων» σύμφωνα με το ν. 4057/2012. Πιο αναλυτικά στην καρτέλα της περιόδου στο tab των στοιχείων καταχώρησης στο groupτης Διαθεσιμότητας ενσωματώθηκε το πεδίο «Αιτία» μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη της επιλογής μιας από τις κάτωθι αιτίες της αργίας του εργαζόμενου.

 • Διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας / κατάργησης θέσης 3/4
 • Αυτοδίκαιης αργίας/Αναστολή καθηκόντων 1/3
 • Αυτοδίκαιης αργίας 1/4

2.Νέα δυνατότητα ενσωμάτωσης των «Ελ. Επαγγελματιών» (από Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιριών) και των «Υπαλλήλων με Σύμβαση Έργου» (από Διαχείριση Εργαζομένων) στα αρχεία εξαγωγής της ΕΑΠ. Πιο αναλυτικά δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη της ενσωμάτωσης των Ελ. Επαγγελματιών (που εισάγονται από Διαχείριση Ελ. Επαγγελματιών) καθώς και των Υπαλλήλων με Σύμβαση Έργου (που εισάγονται από την Διαχείριση Εργαζομένων) στα αρχεία εξαγωγής της ΕΑΠ. Βασική προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση όλων των απαραίτητων πεδίων για την ορθή αποστολή των στοιχείων αυτό στο αρχείο της ΕΑΠ.

3.Νέα δυνατότητα ενσωμάτωσης «Αρνητικών Μισθοδοσιών» στα αρχεία αποστολής στην ΕΑΠ. Πιο αναλυτικά δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη υπολογισμού της περιόδου Αρνητικά Αναδρομικά και ενσωμάτωσης αυτών στο αρχείο αποστολής της ΕΑΠ. ΠΡΟΣΟΧΗ στον μήνα υπολογισμού των αρνητικών αναδρομικών θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε υπολογισμένη και κανονική περίοδο γιατί στο αρχείο της ΕΑΠ δεν επιτρέπονται αρνητικά πληρωτέα ποσά.

4.Ενσωμάτωση των κάτωθι πεδίων στο δεξί κλικ της λίστας εργαζομένων

 • Βαθμός Εργαζομένου
 • Κατηγορία Εκπαίδευσης

Γ. ΕΝΟΤΗΤΑ: HRM

1.Νέα δυνατότητα διαχείρισης και προβολής όλων των ηλεκτρονικών αρχείων του Σεμιναρίου μέσω του νέου πεδίου «Διαδρομή φακέλου σεμιναρίου» στην καρτέλα του σεμιναρίου. Πιο αναλυτικά στις καρτέλες σεμιναρίων ενσωματώθηκε το παραπάνω νέο πεδίο, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να διαχειριστεί και να προβάλει όλα τα πιθανά ηλεκτρονικά αρχεία που αφορούν το σεμινάριο μέσα από την καρτέλα του.

Δ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

1.Νέα δυνατότητα μεταφοράς των «Ωρών Απουσίας» στις περιόδους. Πιο αναλυτικά στο tab «Παράμετροι μεταφοράς στην περίοδο» από menu / Ωρομέτρηση / Οργάνωση / Ωρομέτρηση ενσωματώθηκε μια νέα παράμετρος που λέγεται «Μεταφορά απουσίας στην περίοδο». Με την συγκεκριμένη παράμετρο δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει αν θα μεταφερθούν οι ώρες απουσίας στην περίοδο μέσω του tab «Σύνολα». Στην περίπτωση επιλογής μεταφοράς αυτών στην περίοδο η εφαρμογή αλλάζει τις τιμές των πεδίων «Μέθοδος Υπολογισμού» σε «Διπλό Τρόπο Υπολογισμού», «Απουσία» σε «Ναι» και του «Υπολογισμός Βάσει» σε «Ημερών Απουσίας» έτσι ώστε ο τρόπος υπολογισμού να γίνει βάσει των ασφαλιστικών ημερών και των ωρών απουσίας.

2.Βελτιστοποίηση των εκτυπώσεων Ασθενειών Ημερολογίου και Διαστημάτων με την ενσωμάτωση του πεδίου «Κωδικός» του εργαζόμενου. Πιο αναλυτικά στις δύο παραπάνω εκτυπώσεις που εμφανίζονται από menu / Ωρομέτρηση / Παράμετροι / Ασθένειες ενσωματώθηκε ο «Κωδικός» του εργαζόμενου.

3.Βελτιστοποίηση της εκτύπωσης «Κατάσταση Κατανομής Ωρών» με την ενσωμάτωση της στήλης «Ώρες Απουσίας» στην εκτύπωση Α3.

4.Βελτιστοποίηση της φόρμας επιλογών της εκτύπωσης «Κατάσταση Κινήσεων» με την ενσωμάτωση της παραμέτρου «Σελιδοποίηση ανά εργαζόμενο». Πιο αναλυτικά μέσω της παραπάνω παραμέτρου δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να εκτυπώνει την κατάσταση κινήσεων με τον κάθε εργαζόμενο σε ξεχωριστή σελίδα.