Με την υπηρεσία PYLON, e-Banking Online Services καλύπτονται οι εξειδικευμένες επιχειρηματικές ανάγκες
κάθε σύγχρονης και αναπτυσσόμενης επιχείρησης με απλό, εύχρηστο και αξιόπιστο τρόπο.
Επιπλέον, εξασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση στις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών σε πραγματικό χρόνο και
ταυτόχρονα καθίσταται εφικτή η σύνδεση τραπεζικών κινήσεων με παραστατικά των εφαρμογών με
αλγορίθμους έξυπνης αντιστοίχισης, αλλά και η αυτόματη δημιουργία παραστατικού από την τραπεζική κίνηση. Με το PYLON e-banking Online Services διαθέτετε τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

  • Δυνατότητα on-line πληρωμής οφειλών
  • Διενέργεια συμψηφιστικών κινήσεων (εμβασμάτων) από εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς
  • Πραγματοποίηση μαζικών πληρωμών μέσα από ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες εγκρίσεων
  • Δημιουργία παραστατικών βάσει των κινήσεων του λογαριασμού
  • Ενημέρωση λογαριασμών των πελατών και των προμηθευτών για όλες τις συναλλαγές παρέχοντας real time
  • πληροφόρηση
  • Δυνατότητα επιλογής πληρωμών Δημοσίου - ΔΕΚΟ
  • Ασφάλεια συναλλαγών

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

(Αφορά τη σύνδεση με την Εθνική Τράπεζα  & την Τράπεζα Πειραιώς)