Με την λειτουργικότητα Quick Service η διαχείριση του τμήματος Service γίνεται εύκολα, γρήγορα μέσα από μία οθόνη και επιτυγχάνει:

Βελτιστοποίηση απόδοσης του προσωπικού
Οι πελάτες σας παραπονιούνται για την εισαγωγή των προϊόντων προς επισκευή; Οι τεχνικοί αντιμετωπίζουν προβλήματα με την παραλαβή και τις παρατηρήσεις που αφορούν το προϊόν; Με την Quick Service οθόνη διευκολύνονται όλες οι διαδικασίες ώστε να υπάρχει σωστή ροή εργασιών στην επιχείρηση σας. Η γρήγορη επιλογή ειδών και η δυνατότητα άμεσης εισαγωγής παρατηρήσεων κατά την παραλαβή και την επισκευή αυξάνουν την ποιότητα και την ταχύτητα ροής των εργασιών καθώς και την απόδοση του προσωπικού.


Γρήγορη τιμολόγηση και άμεση παραλαβή/παράδοση
Η τιμολόγηση θεωρείται ένα κρίσιμο σημείο για το «κλείσιμο της διαδικασίας» και την παράδοση συσκευής. Με την λειτουργία του Quick Service οι τεχνικοί μπορούν να στείλουν αμέσως όλες τις παρατηρήσεις για την επισκευή, π.χ.  ποια υλικά χρησιμοποιήθηκαν και ποιες εργασίες πραγματοποιήθηκαν. Η τιμολόγηση γίνεται αυτόματα λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους, υλικά και εκπτώσεις. Με αυτόν τον τρόπο η παραλαβή και η παράδοση των προϊόντων πραγματοποιείται άμεσα χωρίς χρονοτριβή και περαιτέρω καθυστερήσεις.


Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
Με την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος Service, οι πελάτες σας παραλαμβάνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες όπως η ενημέρωση για την πορεία των εργασιών και την διαμόρφωση του κόστους ανάλογα με την επιλογή της λύσης που θα προσφέρετε. Με το Quick Service βλέπετε άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών σας να μεγαλώνει.