Το PYLON Commercial στην Σκούρας ΑΕ

Η Αφοί Δ. Σκούρα με κύρια δραστηριότητα τη χονδρική και λιανική πώληση αγροεφοδίων, το 2007 έκανε στροφή προς το εμπόριο ψίχας και κελυφωτού φιστικιού, ενώ το 2016 ξεκίνησε την υλοποίηση επένδυσης που αφορά την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της για την επεξεργασία και αποθήκευση του προϊόντος. Ο προσανατολισμός της στο εμπόριο του φιστικιού είναι πλέον σαφής με τις πωλήσεις της να προέρχονται κατά 70% από αυτό.

Η επιχείρηση ενισχύοντας τη δυναμική της στις εξαγωγές της, εστίασε στην προώθηση των προϊόντων φιστικιού (ψίχα και κελυφωτό φιστίκι) σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ισπανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Γερμανία και η Γαλλία.

Ζητήθηκε, από την Hellasnetworks, επίσημο συνεργάτη της Epsilon Net, η οργάνωση της εταιρείας για την παρακολούθηση των απαιτήσεων της καθώς και των υποχρεώσεων της. Επίσης, κομβικό σημείο για την ανάπτυξη της εταιρίας ήταν η γρήγορη παραλαβή και παράδοση των προϊόντων της συνδυαζόμενη με την άμεση ενημέρωση του λογιστηρίου και την παράλληλη καταμέτρηση αποθεμάτων αποθήκης. Στόχος της εφαρμογής PYLON Commercial ήταν με το ενσωματωμένο module λογιστικής να επιτευχθεί σε πραγματικό χρόνο η εκτύπωση ισοζυγίου και με τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς να προσδίδεται άμεση πληροφόρηση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης. Με τις Mobile εφαρμογές της πλατφόρμας PYLON πραγματοποιούνται εύκολα και άμεσα η διαχείριση παραλαβών και αποστολών με σύστημα αυτοματοποιημένης πιστοποίησης ποσότητας καθώς, και ο έλεγχος – απογραφή της αποθήκης. Επίσης με το Module γεωργικών φαρμάκων, η πώληση που πραγματοποιείται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ενημερώνεται άμεσα το υπουργείο γεωργίας και εκτυπώνεται η συνταγή αυτόματα, μειώνοντας έτσι δραματικά τον χρόνο που χρειάζεται η διαχείριση της συνταγογράφησης.

  • Πελάτης: Σκούρας ΑΕ
  • Προϊόν: PYLON Commercial Hybrid
  • Κάθετη Αγορά: Λιανική
  • Συνεργάτης: Hellasnetworks
  • Website: δείτε εδώ