Το PYLON στον κλάδο των αξεσουάρ αυτοκινήτων

Η Εταιρεία Καστελλάκης Γιώργος έχει έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και δραστηριοποιείται στα είδη αυτοκινήτων και αξεσουάρ. Επίσης διαθέτει μεγάλη γκάμα μπαταριών, λιπαντικών, φίλτρων και λοιπών αξεσουάρ για κάθε τύπο αυτοκινήτου.

Για την μηχανογράφηση της εταιρείας επιλέχθηκε το PYLON Entry με τις παρακάτω λειτουργίες σε πλήρη εφαρμογή:

  • Διαχείριση Αποθήκης
  • Φυσική απογραφή
  • Ηλεκτρονικό τιμολόγιο
  • Πωλήσεις – Αγορές - Προμηθευτές
  • Εισπράξεις – Πληρωμές – Αξιόγραφα
  • Διαχείριση επαφών – Ραντεβού

Επίσης με τις υπόλοιπες λειτουργίες η επιχείρηση διαθέτει τον έλεγχο τιμών και εκπτώσεων καθώς και της χρηματοοικονομικής της κατάστασης ώστε να διαχειρίζεται με ευκολία παραγγελίες και πληρωμές.

  • Πελάτης: Kastellakis
  • Προϊόν: PYLON Entry
  • Κάθετη Αγορά: Υπηρεσίες