Το PYLON Commercial σε εξειδικευμένα καταστήματα λιανικής

Το κατάστημα ηλεκτρονικών τσιγάρων OK SMOKEY επέλεξε το PYLON Commercial για την λειτουργία του. Την εγκατάσταση στον εξειδικευμένο τομέα της εμπορίας τσιγάρων πραγματοποίησε η Easy Solutions, ως επίσημος συνεργάτης της Epsilon Net.

Κατά την υλοποίηση εγκαταστάθηκε η εφαρμογή εντατικής λιανικής PYLON Retail, με στόχο την ταχύτατη, εύκολη και αξιόπιστη έκδοση αποδείξεων και συνδυάστηκε με παραγωγή και χρήση barcode. Πραγματοποιήθηκε online σύνδεση του PYLON Retail (λιανικής) με το BackOffice προσφέροντας άμεση ενημέρωση για τα στοιχεία πωλήσεων. Τα custom reports με δυνατότητα εξαγωγής ανά είδος και χρονική περίοδο προσέδωσαν την ευελιξία που χρειάζεται η επιχείρηση σε επίπεδο πληροφόρησης. Η παρακολούθηση των στοιχείων πωλήσεων - αγορών με αναλύσεις ανά πελάτη, προμηθευτή και χρονική περίοδο παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την επιχείρηση απλουστεύοντας την διαχείριση πελατών και προμηθευτών. Η ορθή πληροφόρηση που παρέχει το PYLON Commercial οδηγεί σε σωστές διοικητικές αποφάσεις που αποτελούν τη γραμμή εκκίνησης της κερδοφορίας.

Η Epsilon Net & οι συνεργάτες της σε κάθε νέα εγκατάσταση εφαρμογής αποδεικνύουν την τεχνολογική ευφυΐα της πλατφόρμας PYLON με μοναδική δυνατότητα προσαρμογής σε οποιοδήποτε κλάδο της αγοράς και ανεξαρτήτως εταιρικού μεγέθους.
  • Πελάτης: OK SMOKEY
  • Προϊόν: PYLON Commercial
  • Κάθετη Αγορά: Λιανική
  • Συνεργάτης: Easy Solutions